Kolo jako benefit formou vnitropodnikové cafeterie

MÁTE ZAMĚSTNANCE – CYKLISTY?

Cyklistika je jedním z nejpopulárnějších sportů v České republice, a tak není divu, že prodeje kol každý rok strmě rostou. S technologickým rozvojem v oblasti elektromobility se každým rokem zvyšuje i počet prodaných nových elektrokol. S neustále se zvyšujícím dojezdem elektrokol jsou tato stále častěji využívána mezi zaměstnanci k jízdám do práce. Pokud jsou i mezi Vašimi zaměstnanci cyklisté či vyznavači jízdy na elektrokole, je tato nabídka určena právě Vám.

kolo do firmy

CO PRAVÍ ZÁKON A JAKÉ ÚSPORY LZE DOSÁHNOUT?

Zákon o daních z příjmů umožňuje v případě poskytnutí kola či elektrokola zaměstnavatelem zaměstnanci k bezplatnému užívání, za předpokladu účtování nákladů takto vynaložených jako nákladů daňově neuznatelných, osvobodit příjem z poskytnutí kola na straně zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob. Takovýto příjem zaměstnance zároveň nepodléhá ani odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Poskytnutím kola zaměstnavatelem zaměstnanci, na místo výplaty mzdy a následné úhradě kola zaměstnancem napřímo z již zdaněných prostředků zaměstnance, tak mohou jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel ušetřit nemalé finanční prostředky.

V případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o poskytnutí části odměny ve formě možnosti využívat kolo či elektrokolo poskytnuté zaměstnavatelem, je možno dosáhnout výše zmíněných úspor, a to ve výši 26% na straně zaměstnance a 8,4% na straně zaměstnavatele.

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

  • Zaměstnanec si vybere kolo či elektrokolo z nabídky www.kolojakobenefit.cz
  • Zaměstnavatel pořídí zaměstnancem vybrané kolo na operativní leasing.
  • Zaměstnavatel se zaměstnancem uzavře dohodu, na základě které bude na místo výplaty části mzdy zaměstnance hradit zaměstnavatel leasingové splátky
  • Pro zajištění právní jistoty zaměstnavatele je možné dohodnout úhradu všech splátek již v okamžiku předání kola zaměstnanci.

NABÍZÍME KOMPLETNÍ FULL SERVICE

  • Široký výběr kol a elektrokol od nejlepších světových výrobců
  • Zajištění financování kol
  • Příprava dohod mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ohledně úhrady leasingových splátek namísto výplaty peněžní odměny se zohledněním specifik odměňování každého zaměstnance
  • Asistence s nastavením procesu výpočtu záloh na daň a odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • Návrh komunikace takovéhoto nastavení vůči zaměstnancům